23/06/2014 | 11:14:02

Bắc Từ Liêm: 100% cán bộ sử dụng thư điện tử phục vụ công việc

Đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 19/6, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có buổi làm việc với quận Bắc Từ Liềm về công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước trên địa bàn quận.

Đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại buổi làm việc Quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động đến nay được 78 ngày, tuy nhiên, về cơ bản, cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT tại quận đáp ứng được yêu cầu làm việc của cán bộ, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn cũng như giao dịch hành chính với công dân và doanh nghiệp.

UBND quận có phòng máy trung tâm, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, điều hành và quản trị toàn bộ hệ thống CNTT của UBND quận, kết nối qua mạng internet đến các phường, các phòng, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn quận.

100% cán bộ công chức, viên chức thuộc quận có nhu cầu sử dụng máy vi tính đều được trang bị máy vi tính mới phục vụ công tác chuyên môn. 100% UBND các phường thuộc quận có mạng nội bộ (LAN), và mạng internet kết nối đến UBND quận.

Đến nay, UBND quận và 2/13 phường đã hoàn thiện tiêu chuẩn “một cửa điện tử” theo mô hình khung của TP, 11/13 phường đã trang bị đủ máy tính làm việc cho cán bộ chuyên môn và cán bộ tiếp nhận, trả kết quả sẵn sàng cho việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung của TP.

Bên cạnh đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước của quận được cấp hộp thư điện tử công vụ và yêu cầu bắt buộc sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc.

Quận cũng đã triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp đến 100% phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn; tỷ lệ văn bản, tài liệu trao đổi chính thức giữa các cơ quan nhà nước của quận hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 90%, phấn đấu đạt 100% vào cuối năm 2014.

Các cơ sở dữ liệu về Ngân sách, đất đai, quản lý hồ sở một cửa, đơn thư, Cổng giao tiếp điện tử và các cơ sở dữ liệu dùng chung khác của TP hoặc đơn vị ngành dọc được kết nối hiệu quả.

Thông tin về chỉ đạo, điều hành của Quận ủy, HĐND, UBND được cập nhật kịp thời trên Cổng giao tiếp điện tử của quận…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT đánh giá Bắc Từ Liêm là quận mới thành lập, tuy nhiên, hạ tầng CNTT đã được quan tâm chỉ đạo đáp ứng được yêu cầu hiện nay.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị quận cần kiện toàn ngay Ban chỉ đạo CNTT; đồng thời triển khai hệ thống một cửa điện tử đến tất cả các phường trên địa bàn; duy trì hoạt động của Công giao tiếp điện tử...

Ngoài ra, các phòng chuyên môn của quận cần rà soát loại các văn bản của TP liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông để thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của ngành theo kế hoạch; xây dựng đề án và tiến tới chính phủ điện tử trong thời gian sớm nhất có thể./.

 

(Hanoi Portal/Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark