23/05/2021 | 09:52:00

Cử tri 96 tuổi và 4 thế hệ gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Thủ đô

(Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark