02/11/2012 | 14:37:00

Hà Nội: Hội nghị Việt Nam phát triển "Du lịch có trách nhiệm"

Hội nghị thường niên đầu tiên về “Du lịch có trách nhiệm” được tổ chức tại Hà Nội ngày 2/11.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ kế hoạch hành động của Dự án ”Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do Liên minh châu Âu tài trợ, giai đoạn (2011-2015).

Theo Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, Hội nghị là một sáng kiến thiết thực, kịp thời, nhằm nâng cao nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam dựa trên nền tảng các nguyên tắc về môi trường, xã hội.

Đây là cơ hội cho các đối tác trong ngành du lịch nhóm họp để định hướng các mục tiêu có trách nhiệm mà không làm ảnh hưởng tới sự toàn vẹn về môi trường, văn hóa đặc thù. Dự án ”Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” hướng tới mối quan hệ gắn kết mạnh mẽ giữa khu vực nhà nước, tư nhân cộng đồng để cùng chia sẻ một tầm nhìn, hiểu biết về du lịch có trách nhiệm phát triển bền vững.

Tại hội nghị, đa số đại biểu đều thống nhất: Sản phẩm du lịch Việt Nam gắn bó mạnh mẽ với di sản thiên nhiên và văn hóa độc đáo. Tuy nhiên việc phát triển du lịch hiện nay thường thiếu quy hoạch chiến lược một cách toàn diện ở cả cấp quốc gia và cấp địa phương; đồng thời chất lượng, sự đa dạng của các sản phẩm du lịch ở Việt Nam vẫn còn yếu.

Cùng với việc được tham khảo về phát triển du lịch có trách nhiệm tại 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Khu nghỉ dưỡng Nam Hải, các đại biểu còn có cơ hội học hỏi thêm về phương pháp tiếp cận chiến lược trong phát triển du lịch có trách nhiệm tại Myanmar.

Dự án “Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” là chương trình hỗ trợ du lịch lớn nhất tại Việt Nam, trị giá 12,1 triệu Euro, triển khai trong giai đoạn 2011-2015.

Dự án do Tổng cục du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trực tiếp triển khai. Trọng tâm của dự án là: Hỗ trợ chính sách, tăng cường thể chế; thiết lập cơ cấu tổ chức, xây dựng mạng lưới hợp tác hiệu quả giữa khu vực nhà nước và tư nhân; xây dựng lực lượng lao động du lịch có trình độ; tăng cường tính cạnh tranh của du lịch; nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm./.

(TTXVN)

Bản để in Lưu vào bookmark