02/10/2009 | 10:07:00

Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

Hội thi thổi cơm ở làng Thị Cấm. (Ảnh: Internet)

Hội làng Thị Cấm, xã Xuân Phượng Từ Liêm có tục thổi cơm thi. Tương truyền từ thời vua Hùng thứ 18, có đôi vợ chồng tướng tiên phong là Phan Tây Nhạc và Hoa Dung trẩy quân qua làng đi dẹp giặc.

Dân làng xin đi theo, tướng quân bèn mở cuộc thi thổi cơm để chọn người nuôi quân giỏi.

Vợ chồng tướng quân mất, được làng thờ làm thành hoàng và hàng năm đến ngày sinh của ông 12/2 âm lịch, làng mở hội thổi cơm thi để nhớ ông.

4 giáp của làng, mỗi giáp được cử 10 nam nữ dự thi: 4 người xay thóc giã gạo, một người dần sàng, một người lấy nước, hai người kéo lửa bằng cây giang, hai người thổi cơm.

Đội của giáp nào mặc trang phục riêng màu của giáp ấy. Ban giám khảo chấm thi từng khâu một.

Thi xay, giã dần sàng nhanh, gạo trắng nhất. Thi lấy nước vào bình đồng chạy 500m ai về trước được giải. Cuối cùng, cơm của giáp nào nấu nhanh, cơm dẻo, chín đều, được xới cúng trước là giành giải nhất của làng. Các dụng cụ để thổi cơm có từ xưa, được bảo quản hàng năm để mở hội./.

(Hanoi Portal/Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark