14/05/2012 | 19:54:00

Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng

Ngày 10/5/2012, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về việc phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng thành phố Hà Nội năm 2012./.

(Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark