16/11/2009 | 10:57:00

Lưu giữ đầy đủ 3 dòng truyện Kiều Nôm cổ

Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. (Ảnh: Internet).

Sau hơn 30 năm sưu tầm, nghiên cứu, hiện cụ Nguyễn Khắc Bảo, hội viên Hội ngôn ngữ học Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh đã lưu giữ khá đầy đủ 3 dòng truyện Kiều Nôm cổ, gồm dòng được in tại các phường khắc ván ở Hàng Gai-Hà Nội, dòng truyện Kiều Nam Bộ và dòng truyện Kiều có nguồn gốc ở kinh thành Huế.

Dòng truyện Kiều được in ở Hàng Gai-Hà Nội gồm các nhánh là Liễu Văn Đường 1866, Quan Văn Đường 1879, Đồng Khánh 1886, Ấn thư hội 1896, Thịnh Mỹ Đường 1879, Thuận Thành 1879, Quan Văn Đường 1911, Phúc Văn Đường 1918, 1926, 1932, Phúc An hiệu 1933, Quan Văn Đường 1906, Quảng Thịnh Đường 1922 (do Chu Mạnh Trinh biên khảo), Liễu Văn Đường quảng tập các năm 1904, 1916, 1919,1924 (do Thiên Khẩu Thuỷ Vũ Hoạt biên khảo).

Dòng truyện Kiều Nam bộ gồm các bản do Duy Minh Thị khắc ván in các năm 1872, 1879, 1891 tại Phật Sơn (Trung Quốc), tiếp nối là bản Quốc ngữ của Trương Vĩnh Ký 1875, rồi đến bản chữ Nôm-Quốc ngữ-Pháp ngữ của A. Michels in năm 1884 tại Pháp.

Dòng truyện Kiều ở kinh thành Huế bao gồm nhiều bản chép tay của Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng năm 1830, của Thiếu Tô Lâm Nhụ Phu Nguyễn Hữu Lập, bản kí hiệu R 2003 Thư viện Quốc gia, bản Thái Bình của ông Bùi Hữu Đật, các bản Kinh của các cụ Nguyễn Văn Vĩnh, Bùi Kỉ, Trần Trọng Kim, Lê Văn Hòe./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark