20/09/2009 | 08:58:00

Nghiên cứu di sản văn hóa dân gian thời Lý

Đền Đô - nơi thờ 8 vị vua đầu tiên của nhà Lý. (Ảnh: Internet)

Chào mừng kỷ niệm 1.000 năm thiết lập vương triều Lý (1009 - 2009), 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội (1010 - 2010), Tiến sĩ khoa học lịch sử (hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh) Trần Đình Luyện đã thực hiện việc nghiên cứu, biên soạn, quảng bá báo cáo khoa học "Tìm hiểu di sản văn hóa, văn nghệ dân gian thời Lý ".

Báo cáo khoa học tập trung nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ những điều kiện lịch sử xã hội trên quê hương nhà Lý - một địa bàn trọng yếu để nhà Lý khai mở, xây dựng nền văn minh Đại Việt trong đó có văn hóa, văn nghệ dân gian.

Những di sản có nội dung phong phú, phản ánh về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống thế kỉ 11, tập trung ở vùng ven sông Cầu thuộc các huyện Yên Phong, Quế Võ; phản ánh về những hình thức sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh, lễ hội ở những làng quê nhiều vùng như Từ Sơn, Tiên Du và thành phố Bắc Ninh.

Riêng lĩnh vực văn hóa văn nghệ dân gian thời Lý hết sức đa dạng, bao gồm nhiều loại hình truyền thuyết, giai thoại, truyện kể dân gian, sấm kí, ca dao, tục ngữ, dân ca... có đề tài gắn liền với nguồn gốc quê hương nhà Lý, các vị vua, hoàng tộc, các vị thiền sư nổi tiếng có công đóng góp vào sự ra đời tồn tại phát triển của vương triều này.

Giá trị lịch sử của văn hóa văn nghệ dân gian thời Lý còn giúp tìm hiểu, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lịch sử, danh nhân thời Lý như xác định địa vực, không gian văn hóa, cuộc đời và gia đình thân mẫu Lý Công Uẩn, thiền sư Vạn Hạnh, cuộc đời của các vị vua Lý Nhân Tông, Nguyên phi Ỷ Lan, Lý Chiêu Hoàng...

Từ những vấn đề có ý nghĩa và giá trị nhiều mặt của đề tài khoa học, tác giả đặt ra những yêu cầu cần thiết, giúp các nhà lãnh đạo, quản lí, các cấp, chính quyền và cơ quan chức năng đề xuất những chủ trương, chính sách, xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa, thực hiện có hiệu quả Luật Di sản văn hóa.

Việc nghiên cứu cũng sẽ làm sáng tỏ vị trí và vai trò của Bắc Ninh trong lịch sử triều Lý, trong sự nghiệp xây dựng, bảo tồn, phát triển những giá trị tinh thần của nền văn minh Đại Việt và nền văn hóa Việt Nam mang bản sắc dân tộc hiện nay.

Đây là một đề tài có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, giúp tìm hiểu một bộ phận trọng yếu của nền văn minh Đại Việt được khai mở và xây dựng từ thời Lý, đưa nước ta ngay từ những năm đầu đầu của thiên niên kỉ thứ hai trở thành một nước văn hiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark