20/05/2019 | 15:33:53

[Photo] Cận cảnh công nghệ làm sạch sông Tô Lịch của Nhật Bản

M.Hiếu - M.Sơn (Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark