03/05/2019 | 15:02:00

[Photo] Lễ treo cờ rủ trong ngày Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Minh Sơn (Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark