15/03/2010 | 15:01:21

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin, máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn thành phố.

Sở còn quản lý các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Địa chỉ: Số 47 Hàng Dầu.

Điện thoại: (04) 38255078 - Fax:(04) 38251510./.

(Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark