17/11/2016 | 15:25:00

Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Duy Thì – Con người và sự nghiệp

Ngày 17/11, các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học “Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Duy Thì – Con người và sự nghiệp” do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) tổ chức đã nhất trí khẳng định những đóng góp của ông đối với sự nghiệp văn hóa, giáo dục của đất nước.

Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Duy Thì (sinh năm 1572, mất năm 1651) quê ở Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là danh nhân tiêu biểu của nước ta vào đầu thế kỷ XVII.

Khoa thi năm Mậu Tuất (1598), Nguyễn Duy Thì đỗ Hoàng giáp. Ông từng giữ nhiều trọng trách trong triều như Công bộ Thượng thư, Binh bộ Thượng thư, Thượng thư Bộ Lại, giữ việc tại 6 Bộ…

Trong cuộc đời làm quan, ông còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác thuộc lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, giáo dục như Tư nghiệp rồi Tế tửu Quốc Tử Giám, làm Giám thí của khoa Quý Sửu niên hiệu Hoằng Định 14 (năm 1613) và khoa thi Quý Hợi niên hiệu Vĩnh Tộ 5 (năm 1623), Tri cống cử khoa Đinh Sửu niên hiệu Dương Hòa 3 (năm 1637)…

Nguyễn Duy Thì còn góp phần trong đấu tranh ngoại giao, khẳng định vị thế, chủ quyền và độc lập dân tộc.

Năm 1612, Nguyễn Duy Thì dâng bài Khải “Đạo trị nước” xoay quanh vấn đề tư tưởng thân dân, qua đó thể hiện cái nhìn đúng đắn của ông trước thế sự, có sự kế thừa từ người đi trước, là “kim chỉ nam” cho sự ổn định lâu dài của mọi triều đại.

Năm 1651, Nguyễn Duy Thì mất, được triều đình gia tặng chức Thái tể, ban thụy là Hành Độ. Hiện nay, trước tác của ông chỉ còn lại 3 bài văn bia (Đò Mát tự bi, Tĩnh Lự thiền tự bi, Bia văn chỉ huyện Lương Tài) và 2 bài thơ chữ Hán (Bạch chu Bành Thành ngộ tuyết thứ Chánh sứ Nguyễn Phác Phủ vận, Bành Thành hoài cổ họa Chánh sứ Nguyễn Phác Phủ) được chép trong cuốn Toàn Việt thi lục.

Trước những đóng góp của ông đối với dân tộc, ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho rằng, hội thảo là dịp để chúng ta tưởng nhớ tấm gương sáng của bậc tiền nhân danh vọng, góp phần bảo tồn di sản cha ông, từ đó động viên, khích lệ thế hệ trẻ noi gương, tiếp nối, nhằm giữ gìn và phát huy tinh hoa văn hiến của dân tộc, quê hương, dòng họ.

Trong khuôn khổ hội thảo, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám còn trưng bày chuyên đề về Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Duy Thì gồm hơn 100 hình ảnh, tài liệu và hiện vật giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark