Gia đình cố nhạc sỹ Văn Cao hiến tặng bài hát “Tiến quân ca”

Gia đình cố nhạc sỹ Văn Cao hiến tặng bài hát “Tiến quân ca”

Việc gia đình cố nhạc sỹ Văn Cao hiến tặng bài hát "Tiến quân ca" cho nhân dân, Đảng, Quốc hội là làm tròn tâm nguyện của ông khi còn sống, để "Tiến quân ca" trường tồn cùng đất nước.

Trần Khát Chân và kế hoạch mưu sát Hồ Quý Ly

Trần Khát Chân là một danh tướng nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông thuộc dòng dõi Trần Bình Trọng, quê làng Hà Lăng, Thanh Hóa.

xem tiếp

Lương Thế Vinh - Trạng nguyên đa tài

Lương Thế Vinh - Trạng nguyên đa tài

Cuộc đời 32 năm làm quan, Lương Thế Vinh trải thăng đến chức Hàn lâm Thị thư chưởng Hàn lâm viện sự, đứng đầu Viện hàn lâm.

xem tiếp

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, đặc biệt là thơ Nôm của ông, đánh dấu một chặng đường quang vinh trong lịch sử văn học Việt Nam.

xem tiếp

Nguyễn Gia Thiều và khúc ca ai oán của cung nữ

Sống trong phủ chúa, chứng kiến số phận gian truân, u sầu của những người cung nữ, Nguyễn Gia Thiều đã viết nên "Cung oán ngâm khúc".

xem tiếp

Ngô Thì Nhậm - Nhà trí thức lỗi lạc

Ngô Thì Nhậm là một người trí thức lỗi lạc, có những cống hiến rất lớn cho dân tộc mình như chính trị, quân sự, ngoại giao, văn học.

xem tiếp

Lưỡng quốc trạng nguyên Phùng Khắc Khoan

Lưỡng quốc trạng nguyên Phùng Khắc Khoan

Năm 70 tuổi được cử đi sứ sang Trung Quốc, Phùng Khắc Khoan đã dùng văn chương khiến vua quan nhà Minh phải nể phục và công nhận nhà Lê là chính thống.

xem tiếp

Đọc nhiều

Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng

Với chiến thắng lịch sử trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền, dân tộc Việt đã chấm dứt nghìn năm Bắc thuộc và tiến tới xây dựng quốc gia độc lập.

Lý Thường Kiệt - Nhà quân sự, chính trị kiệt xuất

Lý Thường Kiệt là một trọng thần đã trải ba triều vua nhà Lý, có tài thao lược lỗi lạc, luôn luôn được triều đình tin tưởng, nể trọng.

Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa chống quân Hán

Giỏi võ, có tinh thần yêu nước và có chí lớn, Trưng Trắc đã cùng em là Trưng Nhị nổi binh chống lại quân Hán, tự lập làm vua và đóng đô ở Mê Linh.

Lý Thái Tổ với việc định đô ở Thăng Long

Từ một sự lựa chọn sáng suốt của Vua Lý Thái Tổ ở thế kỷ XI, Thăng Long - Hà Nội đã đi vào lịch sử đất nước như một thủ đô của muôn đời.

Lê Lợi với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh, Lê Lợi đã lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi, lập ra nhà Hậu Lê.