[Photo] Lễ treo cờ rủ trong ngày Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Minh Sơn (Vietnam+)