[Photo] Ngập tràn trang sức chế tác từ ngà voi trên 'thị trường đen'

Hùng Võ-Văn Hoàng (Vietnam+)