Hà Nội giải quyết việc làm cho 68.000 lượt người

(Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN)

Trong sáu tháng đầu năm 2010, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 68.000 lượt người, đạt 50,37% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã đào tạo nghề được 75.000 lượt người đạt 53,57% kế hoạch năm, xét duyệt 768 dự án giải quyết việc làm cho khoảng 5.500 lao động với số tiền 75,8 tỷ đồng.

Hiện nay, thành phố đang triển khai xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực lao động nông thôn đến năm 2020./.

(Hanoi Portal/Vietnam+)