07/07/2010 | 21:57:00

Đồng ý đầu tư khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

Bản đồ quy hoạch KCN hỗ trợ Nam Hà Nội. (Nguồn: Internet)

Tại Công văn số 1150/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Việc hỗ trợ dựa trên cơ sở chuyển đổi từ cụm công nghiệp Đại Xuyên và bổ sung khu công nghiệp này vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng 2020 theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006.

Bản đồ quy hoạch khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội có vị trí, ranh giới và quy mô được xác định trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên-Phú Minh.

Thủ tướng chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Thành phố và chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp trên theo phương án đầu tư phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất và gắn với quy hoạch xây dựng đô thị - dịch vụ, nhà ở công nhân khu công nghiệp theo quy định hiện hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark