15/03/2010 | 14:19:00

Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp và các doanh nghiệp Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”.

Ngoài ra, Ban Quản lý còn chịu trách nhiệm vận động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp; phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của các Khu công nghiệp.

Ban quản lý các Khu cômg nghiệp chế xuất Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Địa chỉ: D8A-8B Giảng Võ, Hà Nội - Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông

Điện thoại: 37721156; 33560788./.

(Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark