01/12/2021 | 09:59:00

Hà Nội mùa cúc họa mi: Mang Đông ùa về ngập phố

Đối với người Hà Nội, những bông cúc họa mi từ lâu đã trở thành loài hoa báo hiệu thời khắc giao mùa từ Thu sang Đông không thể thiếu.

Minh Sơn (Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark