16/02/2012 | 10:28:00

Hỗ trợ 2 tỷ đồng cho Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15/02/2012, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng ký ban hành Quyết định số 809/QĐ-UBND về việc hỗ trợ 2 tỷ đồng kinh phí ủng hộ Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn./.

(Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark