23/09/2009 | 08:47:00

Một dòng họ ở Hà Tĩnh lưu giữ đạo sắc quý hiếm

Đạo sắc có chiều dài 4,5m. (Ảnh: sggp)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cho biết, Đạo sắc quý hiếm có chất liệu lụa gấm niên hiệu Hoằng Định năm thứ 11 (1610), triều vua Lê Kính Tông hiện đang được ông Nguyễn Văn Tân, xóm Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh lưu giữ.

Đạo sắc có chiều dài 4,5m, rộng 0,5m, màu trắng đục, không có hoa văn, gồm 318 chữ, bố cục theo 63 hàng cột dọc, 5 hàng ngang, được viết trực tiếp lên lụa. Nét chữ viết rất mảnh, thẳng hàng, rõ và đẹp, phần ghi niên hiệu nằm ở cuối của khổ vải.

Kết quả khảo cứu ban đầu cho thấy, sắc có niên hiệu Hoằng Định năm thứ 11, triều vua Lê Kính Tông (1610), nội dung của đạo sắc phong công cho ông Nguyễn Văn Giai, một quan đại thần đã có 48 năm làm quan dưới triều. Dòng tộc Nguyễn Văn có hai sắc lụa gấm, sau đó một sắc bị thất lạc, nay chỉ còn giữ lại được đạo sắc quý trên.

Ngoài ra, dòng họ Nguyễn Văn còn lưu giữ trên 40 đạo sắc, trong đó một số đạo có niên đại khá sớm: 3 đạo sắc có niên hiệu Quang Hưng năm thứ 14 (1593), năm thứ 16 (1593) và năm thứ 20 (1597), 7 đạo sắc có niên hiệu Hoằng Định năm thứ 5 (1604), năm thứ 8 (1607), năm thứ 9 (1608), năm thứ 12 (1611) và năm thứ 19 (1618).

Trong số 40 đạo sắc kể trên, có một số bị mục, một số đạo sắc chưa biết nội dung. Những đạo sắc này đang được cất giữ ở gia đình tộc trưởng dòng họ Nguyễn Văn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark