18/11/2016 | 18:50:00

Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức đối thoại về hợp tác lao động lần thứ 14

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp tiếp Đoàn Bộ Lao động Hoa Kỳ trước phiên đối thoại. (Ảnh: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Việt Nam và Hoa Kỳ đã thống nhất chương trình hợp tác lâu dài trong lĩnh vực lao động, theo đó Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ tăng cường quyền của người lao động và hiện đại hóa hệ thống công nghiệp của Việt Nam.

Đây là nội dung buổi Đối thoại Lao động Hoa Kỳ-Việt Nam thường niên lần thứ 14 vừa diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15/11. Chánh Văn phòng Bộ Lao động Hoa Kỳ chuyên trách Các vấn đề Lao động Quốc tế Thomas Richards dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ và tổ chức các cuộc thảo luận hiệu quả với Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp.

Chương trình đối thoại gồm bốn phiên, tập trung vào các chủ đề chính như: Danh sách hàng hóa sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức của Bộ Lao động Hoa Kỳ (Danh sách TVPRA); các hoạt động hợp tác hiện nay như dự án Phòng ngừa lao động trẻ em và dự án về an toàn vệ sinh lao động, dự án về quan hệ lao động, dự án Better Work... những khó khăn trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án; cập nhật về xây dựng luật pháp về lao động...

Hai bên cũng trao đổi về khả năng hợp tác trong tương lai liên quan tới vệc làm cho người khuyết tật, sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động, dự án quan hệ lao động giai đoạn tiếp theo…

Tại buổi đối thoại, Bộ Lao động Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực đó của Việt Nam và coi Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong khu vực trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phòng ngừa và giảm thiểu lao động, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam.

Đối thoại Lao động Hoa Kỳ - Việt Nam được thành lập thông qua một Bản Ghi nhớ vào năm 2000 giữa Bộ Lao động Hoa Kỳ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Đối thoại tạo ra một diễn đàn cho hai quốc gia nhằm thảo luận về lao động, thách thức về việc làm, và các hoạt động hợp tác để giải quyết những thách thức./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Bản để in Lưu vào bookmark